De Nieuwsbrief van Weefcollectief Fryslân verschijnt vier keer per jaar en wordt toegezonden aan leden, donateurs, vrienden van… en andere geïnteresseerden.

Redactie: Siebrith Hoekstein E siebrith.hoekstein@gmail.com, postadres: Weefcollectief Fryslân, Veengang 17, 8431 NJ Oosterwolde. Kopij inleveren bij de redactie vóór 1 augustus, vóór 1 november, vóór 1 februari, vóór 1 mei. Verschijning september, december, maart en juni. Alle teksten per e-mail in Word.

Bestuur: Voorzitter: Siebrith Hoekstein E siebrith.hoekstein@gmail.com, Secretaris: Christianne de Wit, E chrisdewit@telfort.nl, Penningmeester: Margret van Wallinga, E margret.vanwallinga@ziggo.nl, lid: Appie de Haan E p-de-haan@hetnet.nl.

Contributie en lidmaatschap: € 30,-- per maand, of 10-rittenkaart voor 10 dagdelen weven € 100,-- (6 weken geldig), over te maken op rekeningnummer: IBAN NL25 TRIO 0197 966209 t.n.v. Weefcollectief Fryslân, Oosterwolde.

Contributie betalen vóór de 25e van de nieuwe maand. Opzegtermijn is 3 maanden.

Onze vereniging heeft de SBBI status, dat wil zeggen dat we erkend zijn als een algemeen nut beogende instelling. Daardoor zijn financiële giften aan de vereniging aftrekbaar voor de belasting. Wij zijn blij met donateurs en vrienden.  Weefcollectief is ingeschreven bij de KvK onder nr.: 61494852

Adres: Weefcollectief Fryslân, Veengang 17, 8431 NJ Oosterwolde, weefcollectieffryslan@gmail.com.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag, 10.00 – 16.00 uur, donderdag 10.00 – 20.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom! Wilt u ons bezoeken, graag even via de mail contact, weefcollectieffryslan@gmail.com.