Weef ’t Beleef ’t

Deze weefproeverij-plus is een kortdurende kennismaking met weven op een vierschachts tafelgetouw, waarbij de nadruk ligt op ’doen en ervaren’ en de begeleiding dichtbij is.

  • Doel: is weven op een schachtengetouw iets voor jou?
  • Hoe: direct ‘doen’ en weinig theorie
  • Beoogd eindresultaat:
    – sjaal (of weefproef) van eersteklas prachtig glanskatoen
    – een weefervaring rijker en helderheid of je je verder wilt verdiepen
  • Tijdsbestek: 3 keer begeleid weven op de weverij met thuis verder weven,  doorlooptijd circa 4 á 5 weken

Opzet van de weefproeverij-plus:

dag 1: instructie- en voorbereiding van 10.00 tot 16.00 u
– aansluitend 1 week thuis verder werken/weven

dag 2: terugkoppeling, verdere instructie, vragen: van 10.00 – 12.00 u
– aansluitend ca 2 weken thuis werkstuk afweven

dag 3: afhalen van het getouw, afwerken, nabespreking van 10.00 – 12.00 u;

Tussentijdse vragen : wij zijn gedurende de weefperiode standby en bereikbaar via whatsapp en/of beeldbellen (uiteraard op nader af te spreken momenten);

· tijdens de weefperiode wordt er naslagmateriaal uitgereikt/toegestuurd;

· je krijgt een handzaam tafelweefgetouw mee naar huis tijdens de weefperiode (hiervoor is wel een borg verschuldigd)

Prijs € 175,00 : inclusief materialen en gebruik tafelweefgetouw, iets lekkers bij koffie/thee en soep op 1e instructiedag.

Borg voor het getouw: € 75,00; terug te ontvangen na afloop van deze ‘weefproeverij-plus’.

Aantal deelnemers: minimaal 3, maximaal 4

Docenten/begeleiders: Appie de Haan en Betty Smit-Engelse

Locatie: Weefcollectief Fryslân, Veengang 17 , 8431 NJ Oosterwolde

Data:
donderdag 18 januari 2024, van 10.00 tot 16.00 uur

donderdag 25 januari, van 10.00 tot 12.00 uur

donderdag 15 februari, van 10.00 tot 12.00 uur

Opgave: uiterlijk 28 december 2023, via mail naar: cursus@weefcollectieffryslan.com