Weef ’t Beleef ’t

Deze weefproeverij-plus is een kortdurende kennismaking met weven op een vierschachts tafelgetouw, waarbij de nadruk ligt op ’doen en ervaren’ en de begeleiding dichtbij is.

  • Doel: is weven op een schachtengetouw iets voor jou?
  • Hoe: direct ‘doen’ en weinig theorie
  • Beoogd eindresultaat:
    – sjaal (of weefproef) van eersteklas prachtig glanskatoen
    – een weefervaring rijker en helderheid of je je verder wilt verdiepen
  • Tijdsbestek: 3 keer begeleid weven op de weverij met thuis verder weven,  doorlooptijd circa 4 á 5 weken

Opzet van de weefproeverij-plus:

dag 1: instructie- en voorbereiding van 10.00 tot 16.00 u
– aansluitend 1 week thuis verder werken/weven

dag 2: terugkoppeling, verdere instructie, vragen: van 10.00 – 12.00 u
– aansluitend ca 2 weken thuis werkstuk afweven

dag 3: afhalen van het getouw, afwerken, nabespreking van 10.00 – 12.00 u;

Tussentijdse vragen : wij zijn gedurende de weefperiode standby en bereikbaar via whatsapp en/of beeldbellen (uiteraard op nader af te spreken momenten);

· tijdens de weefperiode wordt er naslagmateriaal uitgereikt/toegestuurd;

· je krijgt een handzaam tafelweefgetouw mee naar huis tijdens de weefperiode (hiervoor is wel een borg verschuldigd)

Prijs € 175,00 : inclusief materialen en gebruik tafelweefgetouw, iets lekkers bij koffie/thee en soep op 1e instructiedag.

Borg voor het getouw: € 75,00; terug te ontvangen na afloop van deze ‘weefproeverij-plus’.

Aantal deelnemers: minimaal 3, maximaal 4

Docenten/begeleiders: Appie de Haan en Betty Smit-Engelse

Locatie: Weefcollectief Fryslân, Veengang 17 , 8431 NJ Oosterwolde

DataVOL nieuwe data volgen binnenkort
donderdag 18 januari 2024, van 10.00 tot 16.00 uur

donderdag 25 januari, van 10.00 tot 12.00 uur

donderdag 15 februari, van 10.00 tot 12.00 uur

Opgave: uiterlijk 28 december 2023, via mail naar: cursus@weefcollectieffryslan.com